Carl Chr. Kjær Sørensen, Fredericia, 1953-2022

https://gardeniablomster.dk/