Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia ville gøre alt for, at der aldrig bliver bygget udsigtsvillaer på Fælleden. Derfor har DN Fredericia besluttet, at rejse en fredningssag for forsvarets øvelsesområde.

Fredningen bliver “sovende”, dvs. at den først virker fra den dag, forsvaret ønsker at sælge Fælleden. Altså kan soldaterne øve sig videre – uforstyrret af en fredning.

Byrådet i Fredericia har afslået samarbejde med DN om en fredning af det naturskønne området. Det sker med begrundelsen, at naturen på Fælleden er beskyttet af diverse regler, så fredning er overflødig. Det er forkert, mener DN

– Skove er omgivet af et beskyttet område på 300 meter, og så skulle en stor del af Fælleden være beskyttet! Men byrådet kan give dispensation, og det sker rask væk i forbindelse med lokalplaner for boligområder. Tilsvarende kan byrådet dispensere fra beskyttelsen af naturområder og fra zonen rundt om skanserne.

– Byrådet kan altså fra sag til sag bestemme, om beskyttelsen skal gælde eller ej. Et flertal – 11 byrådsmedlemmer – kan fylde størstedelen af Fælleden med villaer. Derfor vil vi have Fælleden fredet.

– Byrådet kan dog ikke dispensere fra strandbeskyttelseszonen på 300 meter. Det kan kun staten, og den tillader ikke boliger.

– Store områder over mod Ryeshøj-kvarteret er helt uden for diverse beskyttelseslinjer, men det har byrådet glemt at fortælle borgerne.

– Hvis forsvarets skov bliver solgt, beskytter ingen lov imod, at ejeren kan hente investeringen hjem ved at fælde de store løvtræer og plante rødgran i rækker. Det er stadig skov, men med et fattigt plante- og dyreliv og få naturoplevelser. Det vil en fredning beskytte imod.

– Vores konklusion er, at hvis vi vil være sikre på at bevare naturen på Fælleden, ja, så er en fredning nødvendig. En fredning er lovens bedste redskab til varigt at sikre naturområder med adgang for alle. Og en sådan fredning arbejder vi nu videre med, skriver Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia i deres nyhedsbrev.