Valgkampen skal handle om substans og reelle løsninger på fremtidens massive udfordringer, lyder det fra Dansk Industri, som efterlyser større reformambitioner for den kommende valgperiode.

Onsdag har statsminister Mette Frederiksen udskrevet folketingsvalg. I Danmarks største erhvervsorganisation Dansk Industri (DI) håber man på en valgkamp med fokus på substans.

– Vi står som land over for massive udfordringer i den kommende valgperiode. Lige nu står vi i en buldrende energikrise, og når vi kigger frem, er der så mange områder, hvor vi i fællesskab gerne vil løfte samfundet og den grønne omstilling. Derfor er der brug for en valgkamp med fokus på helt konkrete og langsigtede løsninger på samfundets store udfordringer. Erhvervslivet har store ambitioner for Danmark og er klar til at sætte yderligere fart på eksempelvis den grønne omstilling. Men det kræver, at det kommende folketing sikrer ressourcer, arbejdskraft og økonomi nok, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

– For tre år siden handlede valgkampen meget om, hvem der kunne love mest velfærd. Jeg håber, at vi denne gang kan få en mere ærlig samtale om, hvordan vi som samfund reelt løfter, prioriterer og finansierer alle de ambitioner, vi har for fremtiden. Vi kan ikke få en reel grøn omstilling, de bedste uddannelser eller sikre fundamentet under velfærden uden større reformambitioner end i den nuværende valgperiode, hvor arbejdsudbuddet kun blev løftet med 1700 personer, fortsætter DI-direktøren.

Han understreger, at man i DI gerne vil have et trygt velfærdssamfund med gode skoler, et effektivt sundhedsvæsen, et stærkt forsvar og meget mere.

– Finansieringen af vores velfærdsgoder kan bare ikke længere sådan uden videre findes i råderummet, hvis det offentlige forbrug forbliver uændret. Hvis vi fortsætter de seneste års meget høje offentlige forbrug, vil hele det beregnede råderum være brugt allerede flere år før 2030. Derfor skal vi have politikerne til at give deres bud på, hvordan vi fremtidssikrer det danske samfund og styrker erhvervslivets forudsætninger for at bringe løsningerne til bordet, siger Lars Sandahl Sørensen.

– En afgørende del af fremtidens løsninger bliver at skrue op for samarbejdet i den kommende valgperiode. Kun hvis vi samarbejder på tværs af det private og det offentlige og tilstræber brede politiske aftaler på tværs af blokkene på Christiansborg, kan vi finde de ambitiøse og strukturelle svar på de mange udfordringer, fortsætter DI-direktøren.

Lars Sandahl Sørensen håber på, at kandidaterne vil tage ansvaret for en valgkamp, der skal handle om politiske løsninger frem for populisme.

– Jeg ønsker et rigtig godt valg til de politiske kandidater. Særligt til de kandidater, som for første gang stiller sig op på ølkassen og tager ansvar for vores lands ve og vel. De kandidater viser altså noget mod, vilje og hjerte, og jeg er sikker på, at de hver og én har ambitioner om at gøre noget godt for vores lille land. Det skal vi allesammen huske på. Særligt når vi er uenige, siger Lars Sandahl Sørensen.