Den aktuelle økonomiske krise kan få konsekvenser for tandsundheden. Allerede nu er der mange, der undgår tandlægen, fordi koster for meget. Det er særligt de udsatte borgere, men også 30 procent af de helt almindelige 3F’ere. Det bekymrer Dansk Folkeparti og Socialistiske Folkeparti, der er klar til at se på en ny ordning.

Susanne Eilersen (O) og Karina Lorenzen Dehnhardt besøgte i sidste uge tandlæge Bente Harre i Fredericia for at sætte fokus på tandsundheden. Det er vigtigt, at man gør noget for at hjælpe de mange mennesker, der ikke går til tandlæge.

Der var smilende tænder og godt humør, da de to folketingsmedlemmer gæstede tandklinikken, men det var et alvorligt emne, der blev vendt, og nu vil politikerne gøre noget ved problemstillingerne på området.

– Vi er her i dag for at sætte fokus på den brugerbetaling, der er på at gå til tandlæge. Det afholder jo rigtig mange, fordi de ikke har råd, og det betyder jo at deres tænder, bliver dårligere og dårligere. Der, hvor jeg måske ville vælge at bygge en tand op, så er der andre, der kun har råd til at få rykket den ud, for det koster kun 600 kroner, hvor jeg i stedet ville vælge at bevare den med en lidt dyre tandbehandling. Det går især ud over udsatte, som ikke har råd til at komme til tandlæge, men også i høj grad dem, som får medicin, hvor der jo er enormt store regninger, for der er noget med medicin, som øger risikoen ved at få flere huller i tænderne, det er også et kæmpe problem, synes jeg, mener Karina Lorenzen Dehnhardt fra Socialistisk Folkeparti

Hun slår fast, at det i høj grad er mange grupper af det danske samfund, der ikke får den tandbehandling, de burde have i et land som Danmark, og det koster dyrt for folkesundheden.

– Så det er de udsatte grupper, men faktisk også 30 procent af 3F’erne, som har meget lave lønninger, og som siger, at de også springer tandlægen over, fordi de ikke har råd, så det er også folk, der går på arbejde, og der synes jeg, at vi har en politisk forpligtelse til at hjælpe de mennesker. Tandlægerne fortæller jo, at der er simpelthen mennesker, der ikke har råd til at få lavet deres tænder. Det kan godt være, at de kommer ind, og får lavet et overslag, eller får dulmet smerten, men så kommer de ikke, og får lavet resten, og så er der nogle, der slet ikke kommer, siger Karina Lorenzen Dehnhardt og uddyber:

– Det synes jeg jo er et stort problem, hvis så dårlig tandsundhed, kan give hjertekarproblemer, så synes jeg, at det er et meget overset problem, at hvis du har betændelse i munden, så kan betændelsen faktisk vandre ned i resten af systemet, og så kan man jo risikere, at man skal ind, og bruge det almene sundhedssystem, som der jo ikke er brugerbetaling på, så det er jo heller ikke en hensigtsmæssig måde, at gøre det på, så vi skal af med brugerbetalingen. I SF er det vores målsætning, at vi skal af med alt brugerbetalingen, men vi ved også godt, at det koster mange penge, så vi skal starte med de allermest udsatte først, og dem som ikke har råd til at betale, fordi vi synes, at sunde tænder, skal være tænder, som alle har mulighed for at pleje.

Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist deler problemstillingen omkring de mange borgere, der undlader at gå til tandlægen, fordi det er for omkostningstungt.

– Problemet er at tandsundheden er ulige fordelt, og det er i virkeligheden største faktor vi har. Vi har en rigtig god evne til at få dygtige og unge ud, som ikke har nogle huller i tænderne, men lige så snart de kommer ud, og der er en egenbetaling, så begynder det at skilles ad, hvem der har råd til at få lavet deres tænder, og hvem der ikke har råd til at få lavet deres tænder, siger Susanne Kleist og bliver suppleret af tandlæge Bente Harre

– Jeg tror politikerne er helt klar over problemet, det har bare ikke været på den store politiske dagsorden tydeligt nok.

Tandlægerne tilføjer, at man er nødt til at gøre noget

– Altså man kan sige, at vi bliver nødt til at kigge på det her. Vi ved jo, at politikerne for et par år siden faktisk i 2018, besluttede sig for en ny vision for voksentandplejen, og det er jo den, jeg håber, vi får gang i nu efter folketingsvalget, hvor vi prøver at sige, hvad er det vi vil med en voksentandpleje. Hvor er det vi vil hen, og hvor mange penge vil vi politisk sende efter tandsundheden. Det betyder noget for de unge, at der er vederlagsfri tandbehandling. Det er jo lige blevet løftet til, at det faktisk er indtil det 21. år, at man får vederlagsfri tandbehandling. Men det gør helt klart en forskel, det kan vi jo se, i forhold til de lande, som ikke har samme tilbud, at vi faktisk ligger rigtig højt, i forhold til god tandsundhed hos de unge mennesker, siger Susanne Kleist .

Foto: AVISEN

Bente Harre er enig.

– Jeg tænker, at det er dem, der ikke har råd til at få foretaget tandbehandlingerne, at det er dem, der skal have tilskuddet, til at få lavet deres tænder, og det er fordi, at der nogle unge mennesker, der falder ud af systemet, siger Bente Harre.

Forbyggelse virker fortæller formanden for tandlægeforeningen, og den skal man satse på.

– Det næste råd er også at huske, at forebyggelse faktisk virker. Det man kaster ind i forebyggelse, det vil jeg tit sige, at man får igen på den lange bane. Dog skal man turde at satse på forebyggelse, fordi det er vejen frem, fortæller Susanne Kleist.

Dansk Folkeparti er også klar til at se på ordningen, så man sikrer en bedre tandsundhed i befolkningen. Det fortæller folketingsmedlem Susanne Eilersen (O).

Karina og Susanne lytter efter, når der bliver talt om de udfordringer, som tandlægerne aktuelt ser i samfundet. Foto: AVISEN

– Jeg får en meget stor viden omkring, hvad der egentlig er af problematikker både i forhold til unge mennesker, socialt udsatte og nogle, der har en kronisk sygdom, faktisk også har nogle udfordringer, ved ikke at kunne gå til tandlæge, så ofte som man burde, fordi regningerne er for høje. For det første synes jeg jo, at de her 600 kroner, som folk er blevet godkendt til at kunne få til en tandbehandling, skal betales inden, at man går i gang med egenbetaling, det skal selvfølgelig fjernes, det er klart, for hvis det er en barriere for, at folk, så får lavet de her tandbehandlinger, så skal de væk, mener Susanne Eilersen.

Bekymrede politikere ser også på den aktuelle økonomiske krise, den kan også medføre, at tandlægen er et sted, hvor borgerne sparer, når priserne på alt andet stiger.

– Så skal vi kigge på måske at få tandlægen på sundhedskortet. Vi skal bruge en større pose penge til at kunne forebygge noget mere. Jeg kunne godt tænke mig, at vi forebyggede noget mere, fordi det ville være billigere for samfundet, men det vil også være bedre for den enkelte i forhold til at kunne fastholde et arbejde, en omgangskreds og fritidsaktiviteter, siger Susanne Eilersen og slutter:

– Vi ved, at hvis de har dårlige tænder, så har de svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet, men de trækker sig også socialt, og bliver ensomme. Hvis den her energikrise, som vi ser i øjeblikket, og inflationen varer en 2-3 år, så kan jeg være bekymret for, hvordan borgerens tandsundhed ser ud, når vi kommer dertil, fordi det vil være noget af det, som nogle ville skippe, for man skal jo have mad på bordet, og man skal også have varme, sådan at man ikke sidder og fryser derhjemme.