Detailhandlen faldt med 1,7 pct. fra september til oktober, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Nedgangen i oktober dækker over en stigning i fødevarer og andre dagligvarer på 0,6 pct. som ikke kunne opveje et fald i beklædning mv. samt andre forbrugsvarer på hhv. 4,7 og 3,1 pct. Men helt galt er det ikke, tallene er som i 2019.

Den seneste udvikling betyder, at detailsalget er ved at være tilbage på niveauet før COVID-19. Udviklingen ses også i Konjunkturbarometrene for detailhandel, hvor forventningerne til omsætningen har været negative gennem det seneste halve år, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:362.

Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget af beklædning mv. faldt mest i forhold til 2021

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 10,3 pct. lavere i oktober 2022 i forhold til samme måned 2021. Nedgangen ses inden for alle varegrupper, beklædning mv. faldt 18,6 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 6,6 og 11,6 pct.

Niveauet for detailhandlen nærmer sig 2019 niveauet

Mængdeindekset for detailhandlen i oktober 2022 er 0,2 pct. over samme måned i 2019. Denne samlede udvikling dækker over, at beklædning mv. samt andre forbrugsvarer ligger hhv. 11,4 og 1,0 pct. over oktober 2019 mens fødevarer og andre dagligvarer ligger 2,7 pct. lavere. Dermed har den nedadgående trend siden midten af 2021 fået detailsalget til at nærme sig niveauet før COVID-19. Den nedadgående trend i detailhandlen ser ud til at kunne fortsætte, idet forbrugerne fortsat forventer stigende priser, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:388.

Kilde: Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 2022 2022
 Maj
 
Juni
 
Juli
 
Aug.
 
Sept.*
 
Okt.*
 
 Maj
-juli
Aug.
-okt.*
 indeks, 2015 = 100
Detailhandel i alt108,0106,3106,5106,9106,4104,6 106,9106,0
Fødevarer og andre dagligvarer95,996,396,998,495,896,3 96,496,8
Beklædning mv.111,1105,7105,7106,6109,3104,2 107,5106,7
Andre forbrugsvarer119,9116,9116,7115,9117,0113,4 117,8115,4
 procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder
Detailhandel i alt-1,7-1,60,20,4-0,4-1,7 -2,4-0,9
Fødevarer og andre dagligvarer-2,60,40,51,6-2,60,6 -2,70,5
Beklædning mv.2,0-4,90,00,92,6-4,7 -0,2-0,7
Andre forbrugsvarer-1,7-2,5-0,1-0,71,0-3,1 -2,6-2,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 20212022 20212022
 Aug.
 
Sept.
 
Okt.
 
Aug.
 
Sept.*
 
Okt.*
 
 Aug.
-okt.
Aug.
-okt.*
 indeks, 2015 = 100
Detailhandel i alt113,2106,7113,3107,2100,9101,6 111,1103,3
Fødevarer og andre dagligvarer102,196,2101,2100,691,794,5 99,895,6
Beklædning mv.115,0111,1126,8101,6102,9103,3 117,7102,6
Andre forbrugsvarer124,4116,8123,1115,4110,2108,8 121,4111,5
 procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før
Detailhandel i alt3,93,1-2,5-5,3-5,4-10,3 1,4-7,0
Fødevarer og andre dagligvarer-2,2-1,0-3,3-1,5-4,6-6,6 -2,2-4,2
Beklædning mv.30,430,419,6-11,7-7,4-18,6 26,3-12,8
Andre forbrugsvarer5,12,2-5,9-7,2-5,6-11,6 0,3-8,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks