8. september er FN’s internationale læsedag, som markerer vigtigheden af at kunne læse. En stor undersøgelse af danskernes læse- og regnefærdigheder er netop skudt i gang, og op mod 20.000 borgere kan forvente at få tilbuddet om at deltage i undersøgelsen.

De fleste kender efterhånden PISA, der tester folkeskoleelever, men knap så kendt er PIAAC, der er en stor international undersøgelse af voksnes læse- og regnekompetencer. Undersøgelsen finder sted i over 30 lande, og i Danmark er dataindsamlingen i fuld gang.

– Det er vigtigt at have viden om danskernes kompetencer, når det kommer til at regne og læse. Resultaterne fra undersøgelsen bliver blandt andet brugt af politikerne til at træffe beslutninger om indsatser på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, forklarer Mona Larsen, der er seniorforsker i VIVE, som sammen med Danmarks Statistik står bag undersøgelsen.

PIAAC blev gennemført første gang for ti år siden. Resultaterne viste, at omkring hver sjette dansker i den erhvervsaktive alder havde svært ved at læse og regne.

Goddag – må jeg låne to timer af din tid?
Over 200 interviewere banker i disse dage på døren hos knap 20.000 repræsentativt udvalgte danskere for at spørge, om de må bruge et par timer af personens tid. Her vil den udvalgte person blive stillet en række spørgsmål om uddannelse, beskæftigelse og fritidsaktiviteter, hvorefter vedkommende skal lave nogle øvelser på en tablet.

– Det kan være grænseoverskridende at bede om to timer af folks tid, men det ender stort set altid med at være ret hyggeligt. Det er vigtigt at understrege, at det er personens deltagelse i undersøgelsen, der betyder noget, og ikke hvor godt eller skidt man klarer de enkelte øvelser, forklarer Thea Dalsgaard Pedersen fra Danmarks Statistik, der som interviewer tager ud til deltagerne i undersøgelsen.

De danskere, der er udvalgt til at deltage i undersøgelsen, bliver kontaktet både via brev og ved personligt fremmøde af intervieweren, hvor det er muligt at aftale et tidspunkt for interviewet. Al data behandles fortroligt, og det vil ikke være muligt at spore resultaterne fra den enkelte dansker.

FAKTA:
PIAAC er den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes kompetencer. PIAAC 2022-2023 gennemføres via OECD i mere end 30 lande, og fra hvert land skal der deltage minimum 4.000 voksne mellem 16 og 65 år.

De første resultater af PIAAC 2022-2023 forventes offentliggjort omkring årsskiftet 2024/25.

PIAAC blev gennemført første gang i 2011-2012. Her viste resultaterne blandt andet, at 16 procent af de voksne danskere havde svært ved at læse og skrive, 15 procent havde svært ved at regne, og 28 procent havde svært ved at bruge en computer til at løse hverdagsopgaver.

I Danmark har PIAAC fået navnet ’Kompetencer i Danmark’, og VIVE har sammen med Danmarks Statistik fået til opgave at gennemføre undersøgelsen.

PIAAC er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.