Regeringen har sammen med et bredt politisk flertal indgået en aftale om 10-årsplanen for psykiatrien. Med aftalen har partierne valgt at løfte de fem prioriterede indsatser i Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg med 450 mio. kr. i 2023 og 500 mio. kr. i de efterfølgende år frem til 2026.

Midlerne fordeles på tværs af kommuner og regioner. Beløbet inkluderer 100 mio. kr. i 2023 til forskning på det psykiatriske område.

Danske Regioners formand, Anders Kühnau, er først og fremmest glad for, at der efter et langt forløb er landet en aftale, som vil gøre en positiv forskel for både patienter og medarbejdere i psykiatrien.

– Aftalen sikrer et løft, som patienter, pårørende og medarbejdere alle vil kunne mærke. Partierne gør det rigtige ved at starte med de fem prioriterede indsatser fra det faglige oplæg, som der er historisk stor opbakning til fra alle interessenter, både fagligt og politisk.

Aftalen er landet med et bredt politisk flertal, som foruden regeringen består Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne.

– Det glæder mig, at det er lykkedes at lande et bredt forlig. Det giver den største sikkerhed for, at aftalen også kan stå distancen og give stabilitet omkring psykiatrien.

En god begyndelse – men der skal følges op

Aftalen er en god begyndelse, men Anders Kühnau understreger, at der fortsat skal holdes fokus på at sikre psykiatrien det samlede og langsigtede løft, som der er behov for.

– Vi skal holde snuden i sporet. Derfor er det helt afgørende, at der løbende bliver gjort status på indsatserne. Med aftalen begynder vi de rigtige steder, og det glæder mig, at man følger oplæggets anbefalinger. Det giver et godt grundlag, men vi er langt fra i mål. Psykiatrien er en samlet kæde, hvor vi ikke kan nøjes med at styrke de mest trængende led – vi skal hele vejen rundt sikre et samlet, langsigtet løft, siger Anders Kühnau.

Han glæder sig også over prioriteringen af øget forskning på det psykiatriske område.

– Det er meget vigtigt, fordi forskning giver os ny viden, øger kvaliteten i behandlingen og gør det mere attraktivt at arbejde i psykiatrien, siger Anders Kühnau.

Behov for langsigtet finansiering

Aftalen er på nuværende tidspunkt finansieret til og med 2026. Folketinget må derfor huske sin forpligtelse til også at sikre finansiering på længere sigt, påpeger Anders Kühnau.

– I regionerne har vi længe sagt, at psykiatrien har brug for en langsigtet plan for kvalitet, kapacitet og sammenhæng før, under og efter indlæggelse. Jeg håber, at Folketingets partier husker deres forpligtelse til at sikre langsigtet finansiering af planen. Det skal vi i hvert fald nok holde dem op på, sammen med andre interessenter.

– Aftalen er et godt udgangspunkt for fremtidens psykiatri og det faglige oplæg sætter retningen for de næste skridt, der skal tages, siger Anders Kühnau.