Med overskriften tryghed på plejehjemmet har Dansk Folkeparti præsenteret et nyt ældre udspil. Partiet skriver, at ældre skal behandles med respekt og værdighed på et plejehjem. Folketingsmedlem og kandidat, Susanne Eilersen (O) har flere gange arbejdet med området politisk, og hun åbner op for, at man får sat fokus på den enkelte borger og det, at plejehjemmet bliver et hjem på borgernes præmisser.

Plejehjem kommer nogle gange igennem mediemøllen og får negativ fokus, når der er historier om, at tingene ikke foregår efter drejebogen. Senest er der i en TV 2-dokumentar afsløret omfattende omsorgssvigt af flere beboere på et plejehjem i Køge.

Med baggrund i de negative historier, der har været fremme, har Dansk Folkeparti præsenteret otte forslag, der ifølge partiet vil gøre det trygt for ældre at være på et plejehjem. Derfor ønsker DF:

  1. Bedre tilsyn og klagemuligheder
  2. Minimumsstandarder og minimumsnomeringer 
  3. Plejehjemsbestyrelser
  4. Plejehjemslæger
  5. Mere personale
  6. Køkken på alle plejehjem
  7. Bedre indblik i kvaliteten på plejehjem
  8. Plejehjem må holde kæledyr

Samlet set foreslås minimumsstandarderne og styrkelsen af ældrerettigheder forbedret med cirka fire milliarder kroner i alt. Tiltagene foreslås finanseret gennem en afskaffelse af det midlertidige børnetilskud. Endvidere foreslås tiltagene delvist finanseret gennem en besparelse af integrationsydelsen på cirka 500 millioner kroner. Dansk Folkeparti oplyser ydermere, at udspillet delvist finanseres gennem en effektivisering af jobcentrene i form af blandt andet en besparelse på cirka tre milliarder kroner, heraf to milliarder kroner gennem afskaffelse af integrationsaktivering.

– Det er klart, at der ikke er nogle lette løsninger i denne tid, hvor vi faktuelt ved, at der bliver flere ældre og færre hænder til at tage sig af vores ældre medborgere. Politisk har vi arbejdet med de demografiske udfordringer gennem årtier, også sat fokus på de manglende hænder, lavet nye projekter, blandt andet voksenlærlinge i faget og alligevel er det et område, hvor alle har travlt i en grad, hvor det er svært at følge med, men vi vil ikke gå på kompromis med området, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Det er essentielt, at vores ældre borgere behandles med den respekt og omsorg, som det kræves, når de ender på et plejehjem. Derfor vil vi også have fokus på, at plejehjemmene får bedre tilsyn og klagemuligheder, men også, at sundhedsaspekter, herunder at en fast plejehjemslæge bliver en mulighed, men også at mad fra et køkken på plejehjemmet bliver en mulighed, når vi ved, hvor meget det betyder for livskvaliteten med et godt frisktilberedt måltid, og ikke mindst den duft, der kan brede sig, når maden laves.

Susanne Eilersen vil samtidig sætte fokus på selve ældreplejen og den måde, den ofte drives på. Det kan gøres bedre, mener hun.

– Vi skal behandle vores ældre ordentligt. De har knoklet for vores samfund gennem årtier, og kræver nu hjælp, derfor duer det heller ikke med for meget bureaukrati og “sådan gør vi altid-kultur”. Det er vigtigt at se på området med nye briller. Der er forsøgt mange ting gennem årene, men det er som om, at det gode bremses og afløses af netop det, man kender. Det duer ikke. Derfor foreslår vi også, at vi sender respekt til vores SOSU-assistenter og hjælpere ved at give dem ansvar for opgaverne, uden minuttyranni og kontrol. Væk med det lag, der udfører denne opgave og i stedet ind med tilliden og den økonomi, der opstår ved at tænke sådan, kan passende bruges til flere hænder, slutter Susanne Eilersen.