Debat

Debat

Vi har en kæmpe udfordring med mangel på arbejdskraft, som vi meget gerne vil i dialog med regeringen om. Men så længe staten bliver ved med at hælde dokumentationskrav ud over kommunerne, er der ikke meget at hente, lyder det fra KL. Med udspillet ”Danmark kan mere III” lægger regeringen op til at skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration. KL’s...
Klimahandleplanen DK 2020, version Kolding. Jeg er 100% for klimaet, det er skrevet med et glimt i øjet, for klimaet har altid været har, og vil altid være her, så man kan jo ikke sådan rigtigt være imod. Tirsdag d. 27/9-22 vedtages klimahandleplanen DK 2020 i en Kolding version, på byrådsmødet samme aften. Normalt forsøger jeg ikke at tærske langhalm i...
Region Syddanmark drøfter at sende ambulancetjenesten i udbud igen. Det skaber utryghed blandt redderne. Lad os i stedet bruge den sunde fornuft, siger FOA. Skal hele ambulancetjenesten i Region Syd i udbud, når kontrakten med det Falck-ejede Responce udløber? Det spørgsmål har politikerne sat på dagsordenen. Ambulancereddernes advarer mod forslaget, og appellerer til, at politikerne i stedet bruger deres sunde...
Budgetforhandlingerne er på vej ind i den afgørende fase, og hos Det Konservative Folkeparti arbejder vi hårdt for at skabe mere råderum. Det være sig i forhold til såvel borgere og virksomheder, som i kommunens økonomi. Vi har nu fået bekræftet at Fredericia Kommune får statsstøtte til at fjerne dækningsafgiften. Det betyder, som vi tidligere har fortalt, at hvis vi fjerner dækningsafgift for 32 millioner...
EjendomDanmark ser med skepsis på det netop vedtagne huslejeloft. Den forjagede proces mangler fokus på de administrative byrder, og underkender branchens vilje til at søge løsninger med deres kunder. EjendomDanmark frygter, at det ikke løser lejernes problemer - og dermed øger konfliktniveauet på området. I dag har regeringen med et smalt flertal vedtaget et huslejeloft. EjendomDanmark, der repræsenterer udlejere, administratorer...
Ved byrådsmødet den 12. september 2022 spurgte Liberal Alliance i spørgetimen ind til, hvilke forebyggende tiltag byrådet vil tage, med baggrund i de skader den sidste tids regn har forvoldt. Spørgsmålets begrundelse var, at nedbørsmængden var ekstrem og nok kommer igen. Spørgsmålet blev  først fejet lidt til siden men blev så diskuteret og taget alvorligt. Tommy Rachlitz Nielsen (C) nævnte, at...
Hvad er det vi vil med Danmark? Det er på tide, at vi kigger på os selv og spørger, hvad er det for et samfund, vi ønsker os. Her er mit bud! Da jeg i sin tid kørte rundt som sælger i det syd og sønderjyske, var der en by som havde et slogan. ’Tænk globalt, handel lokalt.’ Lige siden...

Byrgesen og de lånte fjer

0
Når Karsten Byrgesen kaster om sig med lånt visdom omkring de udfordringer der har været med lokalplaner i Fredericia, glædes vi i Liberal Alliance, for i Liberal Alliance har vi hele tiden sagt, også under valgkampen til KV21 modsat andre partier der vendte det blinde øje og det døve øre til, at de der investere efter en lokalplan, privat...
Karsten Byrgesen, Folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Jeg vil gøre op med en praksis, hvor der i den kommunale forvaltning sagsbehandles på en måde, hvor politiske vedtagelser tilsidesættes og tusindvis af arbejdstimer brændes af til ingen nytte. Det drejer sig om Lokalplaner. En lokalplan udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan, der overordnet bestemmer, hvordan...
Vi havde i Handicaprådet en tro på, at det siddende byråd ville tænke og agere anderledes ved dette års budgetforhandlinger. Desværre ser vi nu et budget der igen rammer de handicappede og udsatte borgere i Fredericia. Nogle af hovedoverskrifterne i dette års budget har også været med i de tidligere års budgetter og viser dermed at man ikke ønske at tænke...

Lægevagtssagen: Folketingsmedlem stiller spørgsmål til ministeren

0
Susanne Eilersen var selv sundhedsudvalgsformand i Fredericia Kommune, da hun blev bekendt med, at lægerne havde sløjfet lægevagten i byen. Nu bærer hun sagen...

To år med god Karma fra Juul

Efter lækage hæves beredskab