Af Tommy Rachlitz Nielsen, byrådsmedlem og gruppeformand, Det Konservative Folkeparti og Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

Der er ikke særlig stor tradition for, at politikere selv holder for, når der skal spares. Det skal der laves om på. Når vi står overfor de kommende budgetforhandlinger og på forhånd ved, at der skal spares på en lang række områder, hvor det formentlig også vil gå ud over nogle af kerneopgaverne indenfor velfærdsområdet, er det helt naturligt at vi kigger bredt efter områder, hvor vi let kan hente nogle penge.

Derfor vil Den Konservative byrådsgruppe nu også kigge på byrådets egne udgifter.

Efter at have været en del af byrådsarbejdet i en periode, har vi konstateret i hvert fald to områder, hvor vi som politikere kan spare. Det første område vi har kigget på, er forplejning til politiske møder. Praksis er sådan i dag, at der automatisk står mad klar til os, og med de mange udvalgsmøder, byrådsmøder og andre politiske møder der afholdes hver eneste måned, så løber det op i rigtig meget mad. Det sker også at man kommer lige fra andre politiske møder, hvor der også er serveret mad, og derfor allerede har fået.

Vi har bemærket, at der stort set altid er for meget mad til disse møder, og mad der står urørt hen. Derfor er der også et forholdsvist stort madspild. Den Konservative byrådsgruppe foreslår derfor, at der skæres ned på mad til møderne, og at udgangspunktet i stedet bliver, at politikerne selv bestiller mad, hvis de har behov for det. Det skal både give en besparelse, og så vil det samtidig betyde mindre madspild.

Det andet område vi vil foreslå besparelser på, er byrådets deltagelse i overnatninger i forbindelse med konferencer og møder længere væk fra Fredericia. Det er en fast tradition, at byrådet og udvalgene hvert år deltager i flere konferencer og møder rundt omkring i landet, herunder bl.a. konferencer i Ålborg. Ud over politikkerne deltager også de relevante fagpersoner fra forvaltningen. Her er det blevet kutyme at man tager afsted dagen før mødet starter, hvilket medfører omkostninger til en ekstra overnatning og en middag. Der er f.eks. ingen saglige argumenter for, at politikere skal have betalt overnatning dagen inden en konference starter. Den praksis, vil vi gerne gøre op med, da det også vil medføre en besparelse.

Med disse forslag ønsker Den Konservative byrådsgruppe kraftigt at understrege, at der skal føres en økonomisk ansvarlig politik i Fredericia, og her er det nødvendigt, at vi kigger bredt, når der skal spares. Det er både økonomisk ansvarlighed og ordentlighed, at byrådet også kigger efter besparelser hos sig selv.

Vi modtager i øvrigt meget gerne flere forslag.