Alle borgere med et svært handicap får nu ret til natovervågning, ikke kun unge til og med 23 år. Ekstra midler gør det muligt helt at fjerne aldersgrænsen.

Der er blevet brugt færre penge end forudsat til at sikre unge med svært handicap natovervågning i eget hjem. Derfor vil regeringen sammen med aftalepartierne bag finanslovsaftalen for 2020 nu fjerne aldersgrænsen for, hvornår man har denne ret. Det betyder, at det ikke kun er de unge i alderen 18-23 år, der har ret til overvågning om natten, men alle borgere uanset alder, der har en hjælperordning efter servicelovens § 95, stk. 3 og behov for natovervågning.

Sammen med aftalepartierne afsatte regeringen i Finansloven for 2020 midler til, at unge i alderen 18 til 23 år kan få overvågning om natten i eget hjem. Samtidig blev der lavet en dispensationsregel, så unge med en livstruende sygdom har ret til natovervågning, til de er fyldt 25 år. Det er denne aldersgrænse, som nu afskaffes

– Det er glædeligt, at vi nu afskaffer aldersgrænsen for overvågning om natten for mennesker med et svært handicap. Det vil gøre en kæmpe forskel for de berørte familier. De kæmper hver dag for at få tingene til at hænge sammen samtidig med, at de yder en enorm indsats for at passe en pårørende med så stort et hjælpebehov, som der er tale om hos borgere i denne type hjælperordning.
Aldersgrænsen på de 23 år blev i sin tid indført, fordi der var stor usikkerhed om økonomien bag ordningen. Men nu har en efterregulering altså vist, at der har været anvendt færre midler til den end forudset, siger social- og ældreminister Astrid Krag

Ordningen om natovervågning trådte i kraft 1. juli 2020. Det er intentionen at fjerne aldersgrænsen med virkning fra sommeren 2023.