Mandag den 31. oktober og to uger frem udfører Vejdirektoratet en række trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Fredericiavej i Vejle. Det vil sikre en fysisk adskillelse mellem færdselsretninger og øge trafiksikkerheden.

Der bliver foretaget for mange farlige og ulovlige venstresving på Fredericiavej i Vejle. Derfor går Vejdirektoratet nu i gang med at etablere en delehelle, som gør, at trafikanter ikke længere kan dreje til venstre fra Vindingvej og ud på Fredericiavej.

Arbejdet begynder mandag den 31. oktober og forventes at være afsluttet i midten af november.

Tiltag skal øge trafiksikkerheden

Delehellen, der er et af en række trafiksikkerhedsmæssige tiltag, bliver etableret mellem de to eksisterende midterrabatter og kommer til at have en samlet længde på cirka 600 meter.

Derudover vil hastighedsgrænsen på Fredericiavej mellem motorvejskrydset ved 61a Vejle S og T-krydset Fredericiavej/Vindinggård Ringvej blive sat ned fra 70 til 60 km/t.

Kantsten bliver lagt ud for at sikre en fysisk adskillelse mellem hårde og bløde trafikanter over broen.

Og endelig bliver venstresvingskanaliseringen fra Fredericiavej til Vindinggård Ringvej forlænget i T-krydset Fredericiavej/Vindinggård Ringvej, samtidig med at skilte og vejafmærkninger vil gøre opmærksom på, at det er forbudt at dreje til venstre fra Vindingvej mod Fredericiavej.

Information til trafikanterne

Mens arbejdet står på, vil der blive opsat afspærringer, hvilket kan medføre trafikale forsinkelser. Trafikanter opfordres derfor til at sætte ekstra tid af til køreturen i myldretiden.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.