Udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen (S) har læst dagplejernes appel efter forligspartiernes beslutning om besparelser på området.

Det er aldrig let at spare, det slår udvalgsformand Ole Steen Hansen fast. Han forstår også godt den kritik, som han har læst i dagplejernes appel.

Læs også

– Det gør selvfølgelig et indtryk at modtage sådan en appel. Vi vidste godt, at det kunne være et af de sværeste områder at tage med. Vi havde i sidste uge et møde med bestyrelsen på dagtilbud og dagplejen, og allerede der kom vi ud med, at det var et område, vi ville følge tæt, og at vi nok skulle melde tilbage til dem. Til gengæld kan man sige, at det nye ledelseslag, der er sat ind her, kun har virket fra 1.1.2022 her, så det er jo noget helt nyt noget. Man kan også sige, at jeg har jo selvfølgelig tillid til at forvaltningen inde på rådhuset, ikke kommer med noget uansvarligt. Derfor gør det så stadig et stort indtryk, hvorfor vi følger området rigtig tæt. Men det er klart, at vi går jo ikke kun fra fem til to, så finder vi i ud af ledelseslaget, hvordan det skal omorganiseres, siger Ole Steen Hansen og fortsætter:

– Vi har haft et mantra i hele byrådet, som så endte med at blive det seks partier ud af syv, at vi ville spare på ledelse og ikke på dagplejer og pædagoger. Det er altså gået ud over rådhuset, og her man så sige, at det også er gået ud over dagplejen i en vis omfang. Vi går jo lidt tilbage til en anden ledelsesmodel, hvor at nogle af ledelseslagene skal rykke tættere sammen således, at de to ikke kommer til at stå alene med det. Den egentlige udfordring kender jeg jo ikke endnu, og den kommer jeg heller ikke til at beslutte, det gør vores gode chefer. Men selvfølgelig gør det jo et indtryk.

Der må være noget, der er overflødigt, når man vælger at spare?

– De har man i hvert fald valgt at sige inde på rådhuset, men jeg vil også sige, at de har jo haft en bunden opgave, de skulle finde noget, vi kunne finansiere ud fra. Det er ikke sikkert, at de har jublet, da forslaget er blevet præsenteret, men det er endnu engang en af de ting, de har valgt at foreslå i finansieringskataloget. Til gengæld ville jeg sige, at vi har besluttet, at vi ville have mindre ledelse og flere penge ud på børnene. Der kan jeg jo bare sige, at vi 2023 bruger 6,7 millioner mere på børnene, og fra 2023 af bruger vi cirka mellem 10-11 millioner mere pr. år på børnene. Men det er klart, det hjælper ikke forældrene på dagplejen, der synes, de er blevet prioriteret forkert, det kan jeg sagtens følge dem i, og som sagt lover vi at holde et vågent øje med det, men de to kommer ikke til at stå alene, der bliver rykket tættere sammen i bussen, siger Ole Steen Hansen.

Er du sikker på at det ikke vil forringe kvaliteten ude i dagplejerne?

– Jeg kan ikke stå her og sige, om det vil forringe kvaliteten ude i dagplejerne, men det håber jeg ikke, for det er i hvert fald ikke meningen. Det er det jeg siger, hvis vi finder ud af, at det gør det, så har vi lovet at kigge på det. Jeg vil gerne sige, at vi har haft en opgave, der hedder, at vi skulle have mindre ledelse og flere penge ud så et eller andet sted, har vi skullet flytte eller spare nogle penge, hvor der som sagt alligevel, bliver flere penge til børnene, selvom det er klart, at man i første omgang vil føle sig stødt og ramt, den følelse kan jeg sagtens sætte mig ind i, men der er forskellige muligheder, jeg tror ikke engang, de har besluttet sig om, hvordan endnu, men de kommer jo til, at omorganiserer sig på en anden måde, forklarer Ole Steen Hansen.

Hvad er tankerne bag, at der skal skæres lige der, og ikke andre steder?

– Der bliver flere voksne, der bliver flere børn, der har brug for hjælp til trivsel, så der har vi skullet skaffe nogle penge, til at flytte over på børnene og de ældre, og bruge de penge på dem. Derfor vil man også kunne se, at der er sparet helt vildt på økonomiudvalgets eget område, og vi har også fra indefra børnområdet skullet flytte nogle penge internt fra ledelse og over til indsatser, og det står vi gerne på mål for, og hvis det ikke virker, så må vi kigge på det, slutter Ole Steen Hansen.