Når vindfølsomme køretøjer vælter på Storebæltsbroen, skaber det farlige situationer og kø. Derfor sætter Sund & Bælt nu vindafskærmning op udvalgte steder på højbroen for at mindske antallet af uheld.

– En stor del af uheldene sker omkring pyloner og ankerblokke, og især når der er kraftig blæst på tværs af broen. Vi opsætter derfor vindafskærmningerne på disse steder for at reducere den særlige kraftige vind, som skabes her, så trafikanterne undgår den pludselige bevægelse i køretøjet, som kan forårsage et uheld, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Sund & Bælt.

Initiativet er en del af en omfattende opgradering af trafiksikkerheden på strækningen over Storebælt. Hvor vindafskærmningen skal forebygge uheld, vil de mobile autoværn, som blev opsat sidste år, gøre det nemmere at opretholde trafik på broen, hvis der sker et uheld, som skaber kø.

Ud over at reducere antallet af uheld, vil vindafskærmningerne også forbedre køreoplevelsen for trafikanter generelt, når de kører over forbindelsen i blæst.

– Vindafskærmningerne vil både styrke trafikanternes sikkerhed og komfort. Det er klart, at afskærmningerne ikke stopper vinden fuldstændigt, men vores undersøgelser viser, at trafikanterne efter vindafskærmningen er sat op, ikke vil opleve de kraftige vindstød fra siden, når de passerer pylonerne og ankerblokkene, som de gør i dag, slutter Kim Agersø Nielsen.

Afskærmningernes udformning og størrelse er fastlagt ud fra analyser i forbindelse med, at Sund & Bælt de seneste par år har kigget på vindrelaterede trafikrestriktioner. I den sammenhæng er der bl.a. gennemført en række vindtunnelforsøg af FORCE Technology på en model af Storebæltsbroen.

Vindafskærmningerne forventes at være opsat ved udgangen af februar 2023. Herefter vil der fortsat være restriktioner for vindfølsomme køretøjer ved kraftig vind, men risikoen for uheld forårsaget af vinden, vil være reduceret.

Læs mere om vindrestriktioner på Storebælts hjemmeside.

Fakta om projektet

  • De nye afskærmninger er designet af Dissing + Weitling, som oprindeligt stod bag Storebæltsbroens design, og består af lodrette lameller med luft imellem. De strækker sig ca. over 20 meter på hver side af pylonerne i en højde op til 3,5 meter over kørebanen. Ved udformningen af vindafskærmningen er der taget stor hensyn til broens æstetik.
  • FORCE Technology har i alt afprøvet tre typer lameller i henholdsvis plast og aluminium. Resultatet af vindtunnelforsøgene viser, at alle tre typer er stabile ved vindpåvirkninger. Den valgte løsning er fundet ud fra det mindste behov for vedligehold og den længste holdbarhed.
  • COWI A/S har været rådgiver på opgaven og har bl.a. bistået ved tolkning af de gennemførte vindtunnelforsøg ved projekteringen af vindafskærmningen samt ved det gennemførte entreprenørudbud.