Mandag aften var der borgerdialogmøde omkring havneudvidelsen i Fredericia. På baggrund af mødet, slår ADP A/S fast, at man vil forsøge at være tydligere i kommunikationen omkring blandt andet støjforholdene og økonomien i projektet.

Omkring 90 borgere var troppet op i Fredericia Idrætscenter, hvor de først hørte om havneudvidelsen, og siden havde mulighed for at stille spørgsmål, og spørgsmål var der rigeligt af. Specielt om økonomien i projektet og om støjen.

– Det var dejligt at se så mange mennesker. Jeg kan godt høre et billede af det her er emner, som vi har arbejdet med i projektet, der fylder hos folk. Men i forhold til en af problemstillingerne; støjen, vil jeg gerne slå fast, at vi er dygtige til at arbejde med støjen i og omkring Fredericia Havn, siger ADPs CEO, Rune D. Rasmussen.

Han var glad for at høre borgernes tanker i går, og det, der kom på banen, vil han tage med hjem i det videre arbejde.

– Vi kan bruge det til meget. Borgerne bor i byen og det vil være uordentligt ikke at lytte til dem. Nogle af tingene skal vi tage med videre i vores dialog med både kommunen, Kanalbyen og Karréforeningen, men ting vedrørende lystbådehavnen og udbyttet i det, handler ikke om os som havneselskab, men om kommunen, siger han.

Især kommunikationen omkring støjen vil havnedirektøren tage med videre.

– Jeg noterede mig, at vi havde et godt og gennemarbejdet projekt,  og specielt på miljø- og støjsiden er det godt. Vi får et projekt, hvor vi reducerer støjen, men den fylder stadig. Vi skal stadig kommunikere og arbejde med det, så alle ved, hvad vi gør, hvorfor og hvordan. Det er tydeligt, at havneudvidelsen fylder noget hos borgerne. Derfor skal vi have fortalt, at det faktisk kommer til at støje mindre end i dag, når vi er færdige med udvidelsen, forsikrer Rune D. Rasmussen. 

Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Tommy Rachlitz Nielsen, der også er udpeget af Fredericia Byråd til at sidde i ADPs bestyrelse, var tilfreds med borgermødet.

– Det var en god aften, hvor jeg synes, vi fik gode spørgsmål. Der var interessante debatter og en del indlæg, som vi kan tage med videre. Der blev givet god information til dem, der mødte frem, så man kan skrive konstruktive høringssvar, siger han.

Mange borgere var mødt frem. Foto: AVISEN

Der var særligt en ting, som Rachlitz noterede, som ADP skal have fokus på.

Jeg havde hørt det før en del gange, også de fleste spørgsmål. Der var noget om økonomi, vi skal gøre mere klart. Det har meget at sige for kommunen, og det er ikke bare udbyttet fra selskabet, men også samfundsøkonomien det giver, fortæller Tommy Rachlitz Nielsen.

En af de ting, der har været vigtigt for ham, også før han kom i byrådet, er åbenheden omkring havneselskabet.

– Det er vigtigt, også for byrådet, at man holder møde omkring åbenheden. ADP har været åbne om projektet hele tiden. Mit eget parti holdt medlemsmøde ved ADP allerede i marts, og siden har alle partier været forbi og gået projektet igennem. Der har været en konstruktiv og åben dialog fra ADPs side, slår han fast.

Karsten Byrgesen mente ikke, at der kom svar på spørgsmålene. Foto: AVISEN

Det var dog ikke alle, der var positive over mødet. En af dem var Nye Borgerliges Karsten Byrgesen.

– Borgerne spildte deres tid, da de ikke fik noget at vide. De fik ikke ordentlige svar. De kritiske punkter blev ikke ordentligt behandlet, men også indvendingen fra Lillebælt, der skal foregå. Det er kritisabelt, når de vil anvende råstoffer fra Lillebælt. Hvilke andre metoder er undersøgt? De har bare sagt, at det en råstofindvendning. Man kaster selv ansvaret fra sig, og de kom for let omkring den forurenede bund. Hensyn til havpattedyrene kan jeg ikke se er taget med i et det omfang, det burde være, fortæller Byrgesen og slutter:

– Dem, der ville have ordentlige svar, gik herfra skuffede. De kunne ikke få svar på noget som helst. Det er ikke en havn med samskabelse, det er en havn efter havnens eget hoved. Man har ikke inddraget nogen til at finde ud af, hvad man vil med det. Vi kunne have fået lystbådehavn tættere på byen nu, men det kan vi ikke diskutere nu. Man skulle have inddraget borgerne i havnens design. Den eneste sandsynlighed for at blive hørt er, at man kan sige, at der er lavet en ulovlighed. Sker det ikke, så ændrer det ikke et komma. Det var dejligt, at der kom mange, men trist at de kom derfra med så lidt. Jeg ville gerne have haft en åben debat, hvor vi politikere kunne sige noget også, slutter Karsten Byrgesen.

Læs også