Sydøstjyllands Politi oplyser, at der er fundet tre dræbte personer i Skanderborg-området. En 54-årig kvinde og hendes samlever, en 55-årig mand, er fundet dræbt på deres bopæl. Det formodes, at en død mand, der er fundet i en skov i nærheden, er kvindens 58-årige tidligere mand, der mistænkes for at have dræbt kvinden og hendes samlever, og efterfølgende har begået selvmord.

På baggrund af omstændighederne ved hændelsen og på baggrund af den allerede gennemførte efterforskning, er det Sydøstjyllands Politis foreløbige vurdering, at der er tale om, at kvindens tidligere ægtefælde, der er bosiddende i København, er kørt til gerningsstedet og har dræbt kvinden og dennes nuværende samlever på deres fælles bopæl. Han har derefter begået selvmord.

Det betyder dog ikke, at sagen er afsluttet. Der følger nu helt rutinemæssigt en omfattende og bred efterforskning for at afdække om der måtte være forhold, der taler imod det beskrevne hændelsesforløb. Indledningsvist skal der gennemføres den endelige identifikation og obduktion af de afdøde. Der skal ligeledes fx gennemføres tekniske undersøgelser, eventuelt laves yderligere søgning med hunde, foretages afhøringer af vidner og efterforskes i forholdet mellem parterne og forløbet op til hændelsen.

Det var i går ca. kl. 16.30, at Sydøstjyllands Politi modtog en anmeldelse om, at en mand var fundet dræbt på bopælen ved Skanderborg. Ved politiets ankomst kort efter fandt man også den dræbte kvinde. I forbindelse med den indledende efterforskning på gerningsstedet fandt politiets hunde ved 19 – tiden kvindens tidligere mand død i et nærliggende skovstykke.

På baggrund af disse fakta målrettede Politiet i nat efterforskningen, mod den nu formodede gerningsmands færden m.v. På pågældendes bopæl i København blev der fundet klare indikationer på, at han ønskede at begå selvmord. En foreløbig undersøgelse i politiets registre viser også, at bruddet mellem de tidligere ægtefæller, der blev skilt i 2017, har været konfliktfyldt og turbulent. Dette element vil indgå i de videre undersøgelser.

Sydøstjyllands Politi har aktuelt ikke flere oplysninger til offentligheden i sagen