3Fs hovedbestyrelse har på sit ekstraordinære møde i dag konstitueret den hidtidige næstformand Tina Christensen som ny formand indtil en kommende, ekstraordinær kongres.

– Jeg er taknemmelig for den tillid, jeg har mødt i hovedbestyrelsen i dag, hvor jeg er blevet konstitueret som ny formand, siger Tina Christensen.

– Vores medlemmer har brug for en handlekraftig ledelse, der kan fortsætte den stærke indsats og arbejdet for deres interesser. Den opgave påtager jeg mig både med stolthed og ydmyghed, i et fortsat tæt samarbejde med de øvrige kolleger i forbundets daglige ledelse og i vores hovedbestyrelse.

Tina Christensen oplyser, at 3Fs hovedbestyrelse på sit ordinære hovedbestyrelsesmøde den 10. februar vil drøfte det videre forløb frem mod forbundets 6. ordinære kongres, den 24.-29. september i Aalborg Kongres og Kultur Center.


Tina Christensen er 53 år og blev valgt som næstformand på 3Fs kongres i 2016 efter at have været næstformand og forhandlingssekretær i 3Fs industrigruppe.

Hun kom til forbundshuset i 2009, efter godt ti år som afdelingsformand i hhv. KAD Slagelse (1998-2005) og 3F Slagelse (2005-2009).

Tina Christensen arbejdede som omsorgshjælper, da hun startede sin faglige løbebane som tillidsrepræsentant på botilbud i Slagelse.