Lokalforeningspuljerne har i perioden 2018-2021 bevilget 3,2 millioner kroner til foreninger i Fredericia Kommune.

Rigtig mange foreninger har de seneste fire år fået en vigtig håndsrækning via lokalforeningspuljerne. Det gælder også foreningerne i Fredericia Kommune. Her har foreningerne i perioden 2018-2021 modtaget 3,2 millioner kroner.

Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede i efteråret 2017 at oprette disse puljer for at understøtte det lokale foreningsliv – eksempelvis idrætsforeninger, spejdere og andre almennyttige foreninger.

Foreningslivets hovedorganisationer har siden fordelt midlerne på baggrund af ansøgninger. Midlerne er blandt andet gået til indkøb af rekvisitter, etablering af faciliteter, rekruttering af medlemmer, afvikling af events og afholdelse af sociale arrangementer.

– Foreningslivet er helt centralt for lokalsamfundene i Danmark. Jeg er virkelig glad for, at lokalforeningspuljerne har været med til at skabe aktivitet og glæde rundt om i hele landet, siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Puljen gør gavn i hele landet

Der er udbetalt støtte til foreninger i samtlige danske kommuner, og der er brugt meget få midler på administration. Lokalforeningspuljerne betyder, at der med kort varsel kan støttes op om foreningernes gode idéer og deres ønsker om at skabe aktivitet i lokalsamfundene.

– Jeg vil gerne takke partierne bag aftalen for at have skabt nogle puljer, hvor tusindvis af foreninger på en enkel og ubureaukratisk måde kan søge midler. Det gør foreninger i stand til at skabe aktivet og realisere deres drømme. Foreningerne er utrolig vigtige for sammenhængskraften i alle Danmarks lokalsamfund, og midlerne fra lokalforeningspuljerne gør en kæmpe positiv forskel for både foreningerne og lokalsamfundene i hele landet, siger Hans Natorp, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

I de første fire år med lokalforeningspuljer er der blevet godkendt og udbetalt i alt 12.183 bevillinger. Samlet er der søgt for 705 millioner kroner. Heraf er der godkendt og udbetalt bevillinger for 283 millioner kroner.

Fakta om lokalforeningspuljerne

Sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 72 millioner kroner årligt, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger. Den politiske aftale skal evalueres i løbet af 2022.

Læs mere i den vedhæftede folder, hvor der også er cases samt en oversigt over, hvor meget hver kommune har modtaget pr. indbygger.

De udbetalte midler er på landsplan gået til:

Materiel til aktiviteter 79
Etablering/renovering af faciliteter/anlæg: 68
Udvikling og igangsættelse af nye aktiviteter 28
Rekruttering af medlemmer/frivillige 27
Udvikling og afvikling af sociale aktiviteter 19
Kompetence- og foreningsudvikling 11
Ældreorienterende formål 7
Foredrag/workshops/koncerter/revyer/møder 9
Kommunikation og markedsføring 6
Almennyttige formål 6
Udvikling og afvikling af idrætsevents 3
Partnerskaber med organisationer og kommuner 2
Sygdomsbekæmpede formål 3
Andet 14

Hovedorganisationer

Følgende hovedorganisationer administrerer midlerne til lokalforeningspuljerne: DIF/DGI, Dansk Firmaidræt, Dansk Ungdoms Fællesråd, ISOBRO, Danske Handicaporganisationer, Oplysningsforbundenes Fællesråd og Friluftsrådet.