Covid-19 skilte

Covid-19 i Korskærparken d. 9. april 2021.

Fredericia Gymnasium 8. april 2021 Coronatest Vicerektor Peter Knudsen
OL Danmark, De Olympiske Lege