I de første 11 måneder af 2022 er 133 virksomheder erklæret konkurs i Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding. Det er især virksomheder, der blev hårdt ramt under coronakrisen, der nu går konkurs.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 133virksomheder med aktiviteter[1] fra Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding blev erklæret konkurser i løbet af de første 11 måneder af 2022.

Det er en kraftig stigningen sammenlignet med 2021, hvor blot 66 virksomheder gik konkurs i de første 11 måneder. Vi skal tilbage til 2018 før der sidst var så mange konkurser i løbet af årets første 11 måneder. Dengang var der også 133 konkurser i kommunerne. 2022 kan meget vel blive det år mest flest konkurser siden 2011.

Især virksomheder ramt af coronakrisen går konkurs

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 43 pct. af konkurserne på landsplan er virksomheder, der har optaget momslån. Virksomhederne, der har optaget momslån, er dem, der har været hårdest ramt af coronakrisen. Det er virksomheder, der i perioder har været helt eller delvist lukket ned. Det kan være fx restauranter eller detailbutikker, der ikke kunne byde kunderne indenfor, og derfor ikke have nogen omsætning. Samtidig havde de stadig en række regninger, der skulle betales. Det gav røde tal på bundlinjen. Resultatet af det er, at flere virksomheder er blevet erklæret konkurs i 2022.

Den kraftige stigning i konkurser kommer dog ovenpå meget få konkurser under coronakrisen. Der har været forholdsvis få konkurser i 2020 og 2021, fordi virksomhederne under coronakrisen har haft mulighed for at udskyde betalingen af en række moms- og skattebetalinger. De udskudte skatter er blevet konverteret til rentefrie coronalån. Coronalånene skal tilbagebetales i løbet af 2022 og 2023. Langt de fleste virksomheder har betalt coronalånene tilbage, men der er desværre virksomheder, der nu må dreje nøglen om.

Flere konkurser i 2023

De mange konkurser kommer til at fortsætte næste år, hvor flere virksomheder, der blev voldsomt ramt af coronakrisen, vil gå konkurs. Samtidig vil højere produktionsomkostning, højere renter og modvind til dansk økonomi også få flere virksomheder til at gå konkurs. Det er virksomhederne i de mest konjunkturfølsomme brancher som fx byggeriet, der er mest udsat. De kraftige rentestigninger kan føre til en brat nedgang i byggeriet, hvilket vil få flere byggevirksomheder til at gå konkurs i 2023.


[1] En virksomhed har aktiviteter, hvis en virksomhed har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr.